Linz

Slika kao zrnce stvarnosti

Slika kao zrnce stvarnosti

Heike Baranowsky istražuje mogućnosti digitalne tehnologije, sa lakoćom se prebacujući sa statičnih na pokretne slike i obratno, tako da je teško reći kada manipulacija počinje, a kada prestaje. Koristeći se statičnim snimcima i dugim kadrovima, ona kreira jedva primetne alteracije početnog kadra, poigravajući se sa pojmovima vremena i prostora.

[ Read More » ]
Projekat Fresh Danube Films predstavljen u Lincu

Projekat Fresh Danube Films predstavljen u Lincu

Na desetom jubilarnom izdanju festivala mladog evropskig filma Crossing Europe (održanog od 23-27. aprila) predstavljen je projekat Fresh Danube Films, kulturna kooperacija između četiri festivala iz dunavskog regiona: novosadskog Cinema City, festivala dokumentarnog rok filma Dorf iz Vinkovaca,beogradske Slobodne zone(…)

[ Read More » ]
Objavljeni dobitnici Prix Ars Electronica 2013

Objavljeni dobitnici Prix Ars Electronica 2013

(Linz, 16. Maj 2013) Projekti 4,071 učesnika iz 73 zemalja su uzeti u obzir za nagrade Prix Ars Electronica 2013. Živopisni spektar nagrađenih radova obuhvata hor humanih mašina, 4 -D štampač budućnosti i kosmopolitske piliće.Ovogodišnjae Zlatne Nica nagrade su otišle(…)

[ Read More » ]