Vienna Gallery Weekend, 23.-25. November

Tokom Vikenda bečkih galerija (održan od 23-25. Novembra) koji je postao neraskidiv deo kulturne manifestacije Vienna Art Week, trideset i osam galerija je predstavilo radove sedamdeset lokalnih i internacionalnih umetnika. Posle kratke posete galerijama Krinzinger i Lang, tim bloga Desnobbing Austria je uživao u nedeljnom popdnevu na “turi kompetencije” sa kustosom Thomasom Mießgangom koji je poveću grupu ljubitelja umetnosti proveo kroz nekoliko galerija u Schleifmühlgasse.