Albertina, magazin The Gap & evropski forum Alpbach traže najbolji crtež

Muzej Albertina, evropski Forum Alpbach i magazin The Gap su u aprilu
pokrenuli takmičenje za najbolji crtež za umetnike/ umetnice
starosne dobi od 18 – 27 godina.

Albertina Museum

Procedura

Prijavljivanje na takmičenje se odvija direktno na webu: http://utopiejugend.at/. Dozvoljeni formati su JPG. JEPG, PNG i GIF. Učesnici mogu poslati originale direktno na poštansku adresu Albertine:

Albertinaplatz 1
“Utopie Jugend”
A-1010 Vienna

U izboru pobednika odlučuje žiri, odnosno glasovi publike.

Nagrade

Žiri vrši izbor kandidata za glasanje publike i deset direktnih pobednika posle procene poslatih radova. Svi pobednici, uključujući i one koje je izabrala publika, dobiće priliku da izlože svoje radove na evropskom forumu Alpbach. Glavnom pobedniku će biti posvećen feature u magazinu The Gap (http://www.thegap.at/the-gap/).

Kriterijumi

Pravo na učešće imaju svi umetnici i umetnice koji su navršili 18. godinu i koji još nisu prekoračili granicu od 27 godina. Saradnici magazina The Gap, evropskog foruma Alpbach i Albertine nemaju prava da se prijave na takmičenje. Učešće teče direktno preko online formulara, na facebook stranici Albertine https://www.facebook.com/AlbertinaMuseum,
evropskog foruma Alpbach https://www.facebook.com/forumalpbach, magazina The Gap https://www.facebook.com/thegapmagazin i direktno na web stranici http://utopiejugend.at I pored toga je potrebno poslati original na poštansku adresu Albertine (vidi pod “Procedura”). Na obrascu moraju biti navedeni sledeći podatci: ime umetnika/ umetnice, datum rođenja, adresa, broj telefona, naziv dela, godina nastanka i primenjena tehnika. Prihvatiće se crteži na papiru, maksimalnih dimenzija 45×60 cm. Crteži moraju biti neuramljeni i poželjno ih je poslati u mapi. Učesnici smeju poslati maksimalno jedan rad.

Radovi koji ne stignu na adresu Albertine do 17:00 h 22. Maja 2012 , neće ući u izbor.

Tema

“Utopija: omladina”

Prijavljivanje online teče već od 16. aprila.
Žiri će doneti odluku krajem maja.
1.-24. juna: termin online glasanja za nagradu publike
25. juna: objavljivanje 10 pobednika, kao i dobitnika nagrade publike.
Dodeljivanje nagrada
7. Avgust: objavljivanje pobednika i njegovog dela u magazinu The Gap
18. avgust: vernisaž izložbe u Alpbachu
18. avgusta – 1. septembra: izložba u okviru evropskog foruma Alpbach 2012.

Osiguranje

Radovi su, za branšu uobičajenim trgovačkim običajem, od momenta predaje do vraćanja umetnicima osigurani.

Uramljivanje

Priređivači takmičenja zadržavaju pravo da prema svome nahođenju urame i prezentuju radove. Ramovi nikako neće postati deo umetničkog dela i posle izlaganja ostaju kod organizatora. Organizator će veliku pažnju posvetiti adekvatnom uramljivanju prema umetničkim kriterijumima.

Vraćanje radova

Poslati radovi se po završetku takmičenja mogu pokupiti direktno u Albertini. Vraćanje radova poštom nije moguće iz organizacionih razloga. Radovi koji ne budu pokupljeni do kraja oktobra 2012, biće upotrebljeni u karitativne svrhe prodajom na naknadno organizovanim iventima.