Pesimizam kao kreativan motor Edvarda Munka

Izložba pokazuje višeslojnost Munkovog eksperimentisanja sa tehnikom grafike, između ostalog (tamo gde je to moguće) i kačenjem nekoliko verzija istog rada na kojima nijansirane promene – rukom doterani detalji i transformacije (pastelom, kredom, uljanim bojama…), inkluzija otisaka teksture drvenih matrica i grešaka kao što su mrlje nastale pri procesu gravure, kombinacija više grafičkih tehnika i implementacija različitih boja , čak i posebno likovno opremljeni ramovi – utiču na promenu sentimenta u samom radu.