Marianne Maderna “Humanimals” u Dominikanskoj crkvi, Krems

Humanimals "Figure installation" (2013), aluminium wire, paint, fluorescent pigments
Humanimals “Figure installation” (2013), aluminjumske žice, boja, fluorescentni pigmenti

U podrumskoj tami koja poput teške svilene zavese pada na unutrašnjost Dominikanske crkve u Kremsu, pogled posetioca, kao vučen nevidljivim nitima, luta između dva ključna umetnička rada na izložbi Marianne Maderne “Humanimals”. Privlačnost plavičastom, ultravioletnom svetlošću okupane instalacije koja se sastoji od osam hiljada aluminijumskih skulptura uljuljkanih u apsidi crkve, zaista je magična. Marianne Maderna je na ovom mestu napravila svoj lebdeći Panteon bogova od piktogramski jednostavnih figurica, na suprotnoj strani oživljen trodimenzionalnim filmom.
Svako biće je zaposelo svoje mesto u hijerarhiji koju umetnica zove devolutivnom. Sam vrh lanca moći su zauzela delimično bezglava, delimično falusna, dvoglava bića koja vladaju, prete, siluju i ponižavaju svoje izmcrvarene podređene pretvarajući ih u himere koje postepeno mutiraju u tečnu ameboliku pramateriju da bi naposletku sasvim nestala.
Za čertdesetominutni trodimenzionalni film Marianne Maderne koji je nastao u saradnji sa Ars Electronica Solutions iz Linza na osnovu nekoliko hiljada crteža, može se reći da se oseća na koži – tanke animirane konture gospodara i slugu igraju pred samim kapcima, po tkanini odeće, na licu u inteligentnom „Theatru liguidita“ u kome se stapaju zvuk, hladna svetlost, pisano slovo, izvedeno i izgovoremno.
Umetnica je stvorila sopstvene simbole za hijerarhije, poretke i sisteme vrednosti. Moćni vladari, malčice podbočenii i sa rukama u džepovima, jasno stavljaju do znanja ko ima glavnu reč u scali naturae. Usamljena ženska figura – “bokserka” – koju Maderna takođe zove “pronalazačicom točka”

odbija da se povinuje muškim strukturama moći, kako u instalaciji tako i u 3D animaciji. Ona probija svoj put kroz vrtlog bića sa veštičijim kezom i postavlja zakon “velika riba jede malu ribu” naglavačke. I to baš na mestu na kome su Dominikanci iz Kremsa zbog čaranja na smrt osudili i žive spalili 140 ljudi. Pod plavim svetlom, koje je dugo smatrano demonskim. Ima li boljeg mesta za suprotstavljanje patrijarhalnim vrednostima od crkve?

Izložba Marianne Maderne “Humanimals” u Dominikanskoj crkvi u Kremsu traje do 13. oktobra 2013 .
Marianne Maderna je rođena 1944 u Beču. Živi i stvara na relaciji Beć-Donja Austrija. Od 1997 je posvećena multimedijalnoj umetnosti.
______________________________________________________________________________________________________________.
Radno vreme
9. Juna – 13. Oktobra 2013.
dnevno 11:00 – 18:00

Adresa:

Dominikanska crkva
Körnermarkt 14
3500 Krems

Ovaj članak je objavljen na nemačkom jeziku 3.7. 2013 u online izdanju Artmagazin-a