Projekat Fresh Danube Films predstavljen u Lincu

e705a4c2bb31a3d81e00c2b70d20410bNa desetom jubilarnom izdanju festivala mladog evropskig filma Crossing Europe (održanog od 23-27. aprila) predstavljen je projekat Fresh Danube Films, kulturna kooperacija između četiri festivala iz dunavskog regiona: novosadskog Cinema City, festivala dokumentarnog rok filma Dorf iz Vinkovaca,beogradske Slobodne zone i festivala domaćina. U selekciji od šest filmova iz Srbije, Hrvatske i Austrije našli su se “Lice revolucije” Vladimira Milovanovića i “Ustanička ulica” Miroslava Terzića, prikazani u dva, jedan od drugih nezavisna termina. “Talea” Katharine Mückstein’i “Zajedno nismo same” Monje Art & Caroline Bobek su bili izbog direktorke Crossing Europe festivala Christine Dollhofer, a osnivač i umetnički direktor Dorfa Toni Šarić је оodabrao filmove “Pismo ćaći“Damira Čučića i “Sonja i bik” Vlatke Vorkapić kao hrvatske predstavnike ovogodišnjeg, prvog Fresh Danube films projekta.
Linc je, posle Beograda i Vinkovaca, treća festivalska stanica na kojoj su predstavljeni mladi autori prvog ili drugog filma iz zemalja kooperacionih partnera. Projekat je realizovan zahvaljujući Evropskoj kulturnoj fondaciji (ЕCF) iz Amsterdama koja je ideju prepoznala kao važnu kulturnu sponu između zemalja regiona.
Projekat Fresh Danube films je zvanično počeo 15. oktobra prošle godine, ali je aktivno zaživeo nekoliko nedelja kasnije sa prvom festivalskom premijerom na beogradskoj Slobodnoj zoni tokom koje je došlo i do prvog ličnog kontakta između organizatora sva četiri festivala. U Lincu se mala izmena originalnog repertoara desila zamenjivanjem filma “Lokalni heroji“reditelja Henninga Backhausa “Taleom” koja je lokalnu premijeru doživela u martu na festivalu austrijskog filma Diagonale.

Selekcija je time proširena što i jeste naš zajednički cilj. Želja nam je da izvršimo promociju što više mladih autora prvog i drugog filam iz dunavskog regiona. Bitno nam je i povezivanje svih autora na jednoj kreativnoj platformi koja će im otvoriti mogućnost novih regionalnih koprodukcija. Nadamo se da ćemo nakon formalnog završetka projekta 15. decembra nastaviti da radimo vođeni istom idejom, objašnjava Ivana Todorović, projektni menadžer Cinema City festivala, glavnog pokretača ove međunarodne kulturne kooperacije.

U planove Fresh Danube films partnera spada пposle produživanja ugovora, proširivanje i uključivanje drugih festivala i kulturnih institucija u projekat o čemu nam priča Miloš Ignjatović iz Cinema City-a.

Do sada smo striktno tretirali pojam dunavske regije, ali planiramo da izgradimo mrežu koja će obuhvatiti nekoliko za nas interesantnih festivala koji nisu čak ni striktno na Dunavu ali koji se dešavaju u zemljama dunavskog sliva. Voleli bismo da sklopimo saradnju sa nekoliko festivala iz Rumunije i Bugarske, a interesuje nas i Nemačka.

Edukativni deo programa će biti realizovan na Cinema City festivalu (26. avgust-1.septembar). Dvadesetak odabranih studenata će se pružiti šansa da učestvuju na radionicama koje porkivaju različite profesionalne teme iz svih faza nastanka jednog filma.

Slušajući kolege iz Rumunije i Hrvatske, prepoznajem probleme sa kojima se srećemo u Srbiji, naročito takve koji se tiču finansiranja projekata. Kao što se producenti filmova malih kinematografija snalaze sa koprodukcijama, tako vidim šansu za pozitivan razvoj našeg festivala baš u saradnji, naglašava Miloš Ignjatović.