Impresije

Pokrajina Štajerska nagrađuje Günthera Brusa

Pokrajina Štajerska nagrađuje Günthera Brusa

Jednom od najkontroverznijih austrijskih umetnika, ko-osnivaču Bečkog Akcionizma, majstoru performativne umetnosti Güntheru Brusu koji je od 1970-ih takođe aktivno uključen u pozorišni život kao scenski dizajner, dizajner kostima i dramaturg, 5. juna (sa početkom u 16 časova) u Beloj dvorani(…)

[ Read More » ]
Hundertwasser, Japan i avangarda

Hundertwasser, Japan i avangarda

Nepune tri nedelje po završetku opsešne retrospektive ranih radova (1949 – 1970) Friedensreicha Hundertwassera u Kunsthalle Bremen, Belvedere je u prostorijama Oranžerije otvorio izložbu čija je jedina dodirna tačka sa bremenskom ta što se okreće okvirno istom periodu slikarevog stvaralaštva.(…)

[ Read More » ]