Slikarstvo Alexa Katza u ESSL-u

ESSL muzej, Klosterneuburg: Dve godine od velike retrospektive njegovih grafika u Albertini Alex Katz se vratio u Austriju da prisustvuje otvaranju izložbe u ESSL muzeju koja je u celosti posvećena njegovom slikarstvu. Svi radovi (koji se mogu videti do 6. januara 2013) pripadaju ESSL kolekciji.